Oppi ja tunnustus

Suomen helluntaiherätyksellä ei ole virallista uskontunnustusta. Opillinen perusta on alusta pitäen haluttu ankkuroida Raamatun arvovaltaan ja apostolien opetukseen. Muiden uskonpuhdistusseurakuntien tavoin helluntailaiset voivat allekirjoittaa apostolisen uskontunnustuksen. Joitakin vuosia sitten hyväksyttiin (talvipäivillä ja seurakuntien vanhimmistoissa) pähkinänkuoreen kiteytettynä Uskon pääkohdat. Vaikka kyseessä ei ole kanonisoitu uskontunnustus, se ilmaisee tiivistetysti sen, mihin helluntailaiset uskovat.

Luterilaisuudesta helluntaiseurakunnat poikkeavat lähinnä kaste- ja seurakuntaopissa. Seurakunta on uskovien yhteisö, johon liitetään ne, jotka uskovat ja ottavat kasteen: ”Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä” (Apt. 2:41). Pikkulapset syntyvät maailmaan langenneen Aadamin jälkeläisinä. Silti ns. perisynti ei kadota heitä, vaan he ovat autuaita Jeesuksen sovintokuoleman perusteella: ”Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta” (ilman mitään ehtoja) (Mark. 10:14). Ihmisiä ei tuomita perimänsä vaan tekojensa perusteella (Ilm. 20:12). Sen sijaan vastuullisessa iässä oleville, jotka ymmärtävät evankeliumin sanoman, on kirjoitettu: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” (Apt. 2:38)

Uuden testamentin mukaista kastetta edeltää aina sanoman uskominen ja vastaanottaminen. Puhuttaessa perhekuntakasteista, käy yleensä ilmi, että kaikki perheenjäsenet tulivat uskoviksi. Helluntaiseurakunnissa kaste toimitetaan upottamalla kastettava kokonaan veteen. ”Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filoppos ja hoviherra astuivat veteen, ja Filoppos kastoi hänet” (Apt. 8:38). Uusi testamentti kuvaakin kastetta hautaamiseksi: ”Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan…” (Kol. 2:12).

Usko ei kuitenkaan ole ansio-ei myöskään kaste. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, ihminen saa ottaa vastaan Jumalan armolahjana ikuisen elämän. Uskovien seurakunta on Jumalan suunnittelema kasvun ja yhteyden paikka jokaista Jeesukseen uskovaa varten. Seurakunta ja siihen kuuluvat eivät ole inhimillisesti täydellisiä. Jeesuksen seuraajilla tulee kuitenkin olla halu kasvaa Jumalan lapsina ja kilvoitella elämän tiellä. Matkalla tarvitaan joka päivä Jumalan apua ja armoa.

Helluntailaiset eivät rajaa Jumalan seurakuntaa vain oman piirinsä sisälle. Tunnustamme ilomielin, että on muita uskovien seurakuntia. Samoin tunnustamme, että monissa traditionaalissa kirkoissa on uudestisyntyneitä Jumalan lapsia.